cddit logo
a

Zespół

Zespół Centrum Kształcenia Nauczycieli tworzą psycholodzy, pedagodzy i dydaktycy, w większości zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz administratorka odpowiedzialna za planowanie zajęć i toki studiów. W roku akademickim 2023-2024 zespół CKN tworzą:

Dyrektor
Dr Paweł Śpica
pawel.spica@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna
Mgr Małgorzata Kwidzińska
malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl

Nauczyciele:

Mgr Julia Balcerowska
julia.balcerowska@ug.edu.pl

Dr Ewa Binkuńska
ewa.binkunska@ug.edu.pl

Dr Dorota Bronk
dorota.bronk@ug.edu.pl

Mgr Dorota Brzezińska
dorota.brzezinska@ug.edu.pl

Dr Piotr Dąbrowski
piotr.dabrowski@ug.edu.pl

Dr Dorota Dykalska
dorota.dykalska@ug.edu.pl

Dr Maria Faściszewska
maria.fasciszewska@ug.edu.pl

Dr Joanna Główczewska
joanna.glowczewska@ug.edu.pl

Dr Dorota Godlewska-Werner
dorota.godlewska-werner@ug.edu.pl

Dr Danuta Grzybowska
danuta.grzybowska@ug.edu.pl

Mgr Magdalena Iwanowska
magdalena.iwanowska@ug.edu.pl

Dr Dorota Jaworska
dorota.jaworska@ug.edu.pl

Dr Jarosław Jendza
jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG
alicja.jurgiel-aleksander@ug.edu.pl

Dr hab. Grzegorz Kołodziej
grzegorz.kolodziej@ug.edu.pl

Dr Alicja Komorowska-Zielony
alicja.komorowska-zielony@ug.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska
malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

Dr Ariadna Łada-Maśko
ariadna.lada-masko@ug.edu.pl

Dr Iwona Majcher
iwona.majcher@ug.edu.pl

Mgr Sandra Makowska
sandra.makowska@ug.edu.pl

Dr Justyna Michałek Kwiecień
justyna.michalek-kwiecien@ug.edu.pl

Mgr Magdalena Nowacka
magdalena.nowacka@ug.edu.pl

Dr Ryta Suska-Wróbel
ryta.suska-wrobel@ug.edu.pl

Dr Marcin Szulc, prof. UG
marcin.szulc@ug.edu.pl

Dr Grażyna Szyling
grazyna.szylin@ug.edu.pl

Dr Katarzyna Wajszczyk
katarzyna.wajszczyk@ug.edu.pl