cddit logo
a

Kontakt

Dyrektor
dr Paweł Śpica
pawel.spica@ug.edu.pl
(programy kształcenia, współpraca)

Obsługa administracyjna
mgr Małgorzata Kwidzińska
malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl
(planowanie zajęć, toki studiów)

Adresy mailowe poszczególnych nauczycieli znajdują się w zakładce “O nas” -> “Zespół”.