cddit logo
a

O nas

Cele i zadania

Centrum Kształcenia Nauczycieli (CKN) zostało powołane w 2022 roku w celu organizacji i koordynacji działań Uniwersytetu Gdańskiego
w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
. Pracownicy CKN
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zmianami opracowali autorski program nauczania, który jest stale poddawany ewaluacji i prowadzą kształcenie kandydatów do zawodu nauczyciela przedmiotu w grupach zajęć B i C, tj. w obszarze psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i emisji głosu, zgodnie z załącznikiem 1. wskazanego rozporządzenia (pozostałe grupy zajęć są realizowane bezpośrednio na Wydziałach).

CKN nieustannie dąży także do rozwijania i pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przede wszystkim zaś ze szkołami i placówkami systemu oświaty, jednostkami samorządowymi, centrami doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyrazem tej współpracy jest powołanie od września 2023 r. rady konsultacyjnej CKN, w skład której wchodzą m.in. dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczyciele praktycy i studenci.

Pracownicy CKN podejmują też współpracę naukową i dydaktyczną z innymi uczelniami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela krajowymi i zagranicznymi oraz adaptują i rozwijają dobre praktyki w nich stosowane w celu podniesienia jakości kształcenia w UG.

Zespół

Zespół Centrum Kształcenia Nauczycieli tworzą psycholodzy, pedagodzy i dydaktycy, w większości zatrudnienie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz administratorka odpowiedzialna za planowanie zajęć i toki studiów. W roku akademickim 2023-2024 zespół CKN tworzą:

Dyrektor
Dr Paweł Śpica
pawel.spica@ug.edu.pl

Obsługa administracyjna
Mgr Małgorzata Kwidzińska
malgorzata.kwidzinska@ug.edu.pl

Nauczyciele:

Mgr Julia Balcerowska
julia.balcerowska@ug.edu.pl

Dr Ewa Binkuńska
ewa.binkunska@ug.edu.pl

Dr Dorota Bronk
dorota.bronk@ug.edu.pl

Mgr Dorota Brzezińska
dorota.brzezinska@ug.edu.pl

Dr Piotr Dąbrowski
piotr.dabrowski@ug.edu.pl

Dr Dorota Dykalska
dorota.dykalska@ug.edu.pl

Dr Maria Faściszewska
maria.fasciszewska@ug.edu.pl

Dr Joanna Główczewska
joanna.glowczewska@ug.edu.pl

Dr Dorota Godlewska-Werner
dorota.godlewska-werner@ug.edu.pl

Dr Danuta Grzybowska
danuta.grzybowska@ug.edu.pl

Mgr Magdalena Iwanowska
magdalena.iwanowska@ug.edu.pl

Dr Dorota Jaworska
dorota.jaworska@ug.edu.pl

Dr Jarosław Jendza
jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

Dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander, prof. UG
alicja.jurgiel-aleksander@ug.edu.pl

Dr hab. Grzegorz Kołodziej
grzegorz.kolodziej@ug.edu.pl

Dr Alicja Komorowska-Zielony
alicja.komorowska-zielony@ug.edu.pl

Prof. dr hab. Małgorzata Lipowska
malgorzata.lipowska@ug.edu.pl

Dr Ariadna Łada-Maśko
ariadna.lada-masko@ug.edu.pl

Dr Iwona Majcher
iwona.majcher@ug.edu.pl

Dr Justyna Michałek Kwiecień
justyna.michalek-kwiecien@ug.edu.pl

Mgr Magdalena Nowacka
magdalena.nowacka@ug.edu.pl

Dr Ryta Suska-Wróbel
ryta.suska-wrobel@ug.edu.pl

Dr Marcin Szulc, prof. UG
marcin.szulc@ug.edu.pl

Dr Grażyna Szyling
grazyna.szylin@ug.edu.pl

Dr Katarzyna Wajszczyk
katarzyna.wajszczyk@ug.edu.pl