cddit logo
a

Aktualności

Szanowni Państwo,
zajęcia z przedmiotu “Szkoła i nauczyciel” (prowadzone przez dr Alicję Komorowską-Zielony), które nie odbyły się, zostaną odpracowane w najbliższy czwartek 18 stycznia o godz. 18.30 w zespole dla przedmiotu.
Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMAaZo29nIeHhUji0pH51f07LBhWG95z_MGxdbXQVv_Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3be748b-ed13-41fb-8d85-da532336ea92&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

kod: 8ddiltg

___________________________________________________________________
Dzień dobry,
przekazuję informację na temat zaliczenia z przedmiotu “Rozwój ucznia”:
Grupa wykładowa A – 29.01.2024 r., godz. 20.00, MSTeams

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aq8cC_CdaFaL60-MlzF0QRNcUFNcH5EZlCK-_8es6rYw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da426c59-f068-4360-b5ff-57eac760561f&tenantId=2d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069

kod: o4yrclw

Grupa wykładowa B – 29.01.2024 r., godz. 19.45, MSTeams
___________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

Informuję, że od 10 stycznia, zgodnie z informacją przesłaną studentom przez dr D. Brzezińską, środowe zajęcia będą się odbywały w salach z podziałem jak poniżej:

Grupa 5 (obowiązuje nowy podział studentów przesłany studentom przez dr D. Brzezińską)
Rozwój ucznia, wydział Historyczny, sala 2.61
Podstawy dydaktyki, Wydział Nauk Społecznych, sala S 314
Grupa 6 (obowiązuje nowy podział studentów przesłany studentom przez dr D. Brzezińską)
Rozwój ucznia, wydział Historyczny, sala 2.61
Podstawy dydaktyki, Wydział Nauk Społecznych, sala S 314
__________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
zajęcia z przedmiotu Szkoła i nauczyciel prowadzone przez dr A. Komorowską-Zielony (wykład), planowo realizowane 25 stycznia zostają przeniesione na 18 stycznia na godziny 15.00-16.30, sala 260 Neofilologia. Natomiast 25 stycznia w godzinach 13.15-14.45 odbędzie się egzamin z tego przedmiotu.
__________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Informuję, że zarezerwowano salę na zaliczenie z Procesów uczenia dla grupy wykładowej B.

Wykładowcy: D. Dykalska, D. Bronk
Termin: 31 stycznia 2024
Sala: 2.61, Wydział Historyczny
__________________________________________________________________
Szanowni Państwo,
Przypominam, że zaliczenie z przedmiotu Komunikacja w edukacji odbędzie się 10 stycznia 2024 o godz. 20.00 za pomocą aplikacji Forms.
Link do zaliczenia otrzymają Państwo w wiadomości przesłanej na Portal Studenta. Na tej samej zasadzie 17 stycznia 2024 o godz. 20.00 odbędzie się zaliczenie z przedmiotu Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela.