cddit logo
a

dr Ewa Szymczak

Dyrektor Centrum

ewa.szymczak@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii UG, Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii.

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Jestem nauczycielem akademickim z ponad 20-letnim stażem. Pracuję ze studentami zarówno podczas tradycyjnych zajęć dydaktycznych (m.in. Geologia morza, Surowce mineralne mórz i oceanów, Ćwiczenia specjalistyczne w morzu) jak i cykli tutorskich, z których pod moją opieką dotąd skorzystało 18 studentów. Realizuję liczne projekty dydaktyczne skierowane do studentów i nauczycieli akademickich (m.in. Modyfikacja programów studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG w projekcie „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”; Centrum Tutorów UG: nauczyciele nauczycielom). Wspólnie z tutorami przygotowałam program wdrożenia tutoringu na Wydziale Oceanografii i Geografii, w 2016 roku z mojej inicjatywy powołane zostało czasopismo Tutoring Gednanesis. W 2016 roku otrzymałam Zespołową Nagrodę Rektora za osiągnięcia dydaktyczne.

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Przeprowadziłam kilkaset godzin szkoleń dotyczących pomiaru dydaktycznego (m.in. jako ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku), metod nauczania oraz wykorzystania aplikacji w dydaktyce.

Moje zadania w CDDiT

  • planowanie i koordynacja działań CDDiT w zakresie szkoleń dydaktycznych podstawowych i doskonalących
  • koordynacja procesu wdrażania programu tutoringu akademickiego w instytucji uniwersytetu
  • merytoryczne wsparcie w projektowaniu szkoleń oraz prowadzenie szkole
  • dyżury eksperckie