cddit logo
a
dr Ewa Szymczak

dr Ewa Szymczak

Dyrektor CDDiT

Ekspertka ds. Dydaktyki, Ewaluacji Programów i Projektów Dydaktycznych

ewa.szymczak@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • przygotowanie projektów dydaktycznych, zajęć z wykorzystaniem metody aktywizujących
 • przygotowanie zajęć ze studentami z wykorzystaniem różnych modeli, strategii, metod, form i środków kształcenia
 • projektowanie nowych programów studiów, modułów kształcenia oraz indywidualnych ścieżek kształcenia studentów
 • ewaluacja pracy własnej oraz ewaluacja pracy studenta
 • aplikacje i technologie wspierające nauczanie

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie: https://calendly.com/ewa-szymczak

dr Beata Karpińska-Musiał

dr Beata Karpińska-Musiał

Zastępca Dyrektora CDDiT

Ekspertka ds. Mentoringu, Tutoringu i Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

beata.karpinska-musial@ug.edu.pl

W czym pomagam?

MENTORING indywidualny dla kadry akademickiej UG:

 • wsparcie w budowaniu ścieżki kariery na stanowisku dydaktycznym
 • rozwiązywanie bieżących problemów w relacjach ze studentami – dla pracowników na wszystkich stanowiskach
 • wsparcie dla tutorów (o zróżnicowanej skali doświadczenia) w potencjalnych zakłóceniach w indywidualnych procesach tutorskich
 • doradztwo w obszarach aktywizowania studentów, weryfikacji osiągnięć, pracy ze studentem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepełnosprawnością różnego typu

MENTORING instytucjonalny:

 • wdrażanie personalizacji kształcenia w różnych dyscyplinach naukowych i jednostkach uczelni
 • konsultacje dla studentów, tutorów i koordynatorów MISHiS UG
 • organizacja i weryfikacja procesów ewaluacyjnych w zakresie dydaktyki (superwizje, ocena pracownicza, ścieżka awansu w kierunku profesury dydaktycznej)

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie: https://calendly.com/beata-karpinska-musial

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Ekspertka ds. Rozwoju Zawodowego i Tutoringu

agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego (wyznaczaniu celów i priorytetów, zarządzaniu sobą w czasie)
 • pomoc w planowaniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w tutoringu naukowym i rozwojowym.
 • wsparcie w programowaniu kursów tutorskich, realizacji tutoringu i doskonalenia w jego obszarze

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie: https://calendly.com/agnieszka-kowalkowska

dr Wojciech Glac, prof. UG

dr Wojciech Glac, prof. UG

Ekspert ds. Innowacji Dydaktycznych, Gamifikacji i Popularyzacji Nauki

wojciech.glac@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • projektowanie procesów edukacyjnych w oparciu o wiedzę neurobiologiczną
 • gamifikacja (grywalizacja) i uczenie oparte na grach (game-based learning)
 • metody oparte na aktywnym uczeniu się (active learning)
 • uczenie przez działanie (learning-by-doing)
 • projektowanie strategii uczenia się i nauczania, w tym projektowanie motywacji
 • popularyzacja nauki

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie: https://calendly.com/wojciech-glac

dr Grzegorz Grzegorczyk

dr Grzegorz Grzegorczyk

Ekspert ds. Rozwoju Osobistego, Coachingu i Wystąpień Publicznych

grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl

W czym pomagam?

Konsultacje dla edukatorów:

 • zmiana pracy i zawodu
 • zmiana złych nawyków
 • poczucie napięcia i stresu
 • frustracja zawodowa
 • relacje zawodowe i rodzinne
 • wystąpienia publiczne
 • poczucie własnej wartości
 • odzyskiwanie równowagi życiowej
 • budowanie misji i wizji życiowej

Konsultacje dla studentów:

 • odnajdywanie swoich mocnych stron i talentów
 • pomoc w trudnościach z nauką i budowanie skutecznych strategii uczenia się
 • pomoc wyborze studiów i zawodu
 • budowanie zdrowych relacji rówieśniczych i rodzinnych
 • radzenie sobie ze stresem i emocjami związanymi ze szkołą, egzaminami i zmianą miejsca nauki
 • zarządzanie sobą w czasie, organizacja codziennych zadań i obowiązków
 • podejmowanie decyzji

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie: https://calendly.com/grzegorz-grzegorczyk/konsultacje-dla-dydaktykow-i-tutorow-ug-w-ramach-cddit

dr Jarosław Jendza

dr Jarosław Jendza

Ekspert ds. Dydaktyki Akademickiej, Innowacji i Diagnostyki Edukacyjnej oraz Projektowania Szkoleń

jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • projektowanie twórczych i angażujących zajęć dydaktycznych (formy, narzędzia, techniki)
 • projektowanie nowoczesnych form oceniania i ewaluacji pracy studentów
 • realizacja zajęć dydaktycznych w oparciu o innowacyjne strategie dydaktyczne
 • strategie dostarczania informacji zwrotnej
 • wsparcie w zakresie wyboru “ścieżki dydaktycznej” w uniwersytecie jako drogi kariery
 • wsparcie w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli akademickich i studentów

Terminy stacjonarnych dyżurów eksperckich (od listopada 2022 r.):

piątki 11.00-12.00 (z wyłączeniem 04.11 i 02.12)

Formularz umawiania się na dyżury eksperckie on-line: https://calendly.com/jaroslaw-jendza/